s2p-safe-to-play-ver3

Käyttöönottotarkastus

Tuoteryhmä: 
Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus

Hinta 489,80 €

Uuden leikki- tai liikunta-alueen EN 1176-7 mukainen käyttöönottotarkastus

Huom! ÄLÄ OSTA TARKASTUSTA TÄSTÄ, vaan tee tilaus s2p.fi sivuston lomakkeella. S2P välittää tilauksen palveluiden tarjoajille ja he laskuttavat sinua.

Tarkastus suoritetaan toivottuna ajankohtana ±1 päivä. Hinta on kokonaishinta sisältäen mm. matkakulut, päivärahat jne. Hinta sisältää myös raportin päivityksen kun valokuvat havaittujen puutteiden korjauksesta on toimitettu tarkastajalle. Hinta ei sisällä toista käyntiä alueella, mikä voi olla tarpeen mikäli tarkastusajankohtana alueen rakenteet ovat merkittävästi keskeneräisiä.

Tarkastuksen suorittaa eturistiriidaton S2P Inspect* sertifioitu tarkastaja käyttäen riskinarviointia. Riskinarviointi mahdollistaa alueen käyttöönoton vaikka siellä havaittaisiinkin merkitykseltään vähäisiä standardinvastaisuuksia. Tarkastusraportti sisältää kaikki tarkastajien pätevyysmäärityksessä ISO 24665 edellytetyt tiedot kuten listan käytetyistä standardeista, riskinarviointimenetelmän selityksen, objektikohtaisen tarkastuksen tuloksen, kuvallisen alue ja objektirekisterin, puutteiden tiedot esitettynä kuvin ja riskinarvioinnein, tarkastuksen tekopaikan sijainnin, ajankohdan ja yrityksen tiedot. 

S2P sertifioitun tarkastajan laatima tarkastusraportti on juridinen todiste alueen suunnittelun ja alkuperäisen toteutuksen hyväksyttävästä riskitasosta.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Safe to Play koulutukseen (jäljempänä koulutus) ilmoittautuminen tapahtuu internetlomakkeella, puhelulla, sähköpostilla tai millä tahansa muulla myöhemmin todennettavissa olevalla tavalla. Koulutukseen tulevan (jäljempänä asiakas) ilmoittamaan sähköpostiin lähetetään osallistumisvahvistus.

Laskutus

Laskutustiedot annetaan tilauksen yhteydessä, joiden mukainen ensimmäinen lasku (kirje, s-posti, sähköinen) sisältyy hintaan. Myöhemmin lähetettävistä laskuista voidaan veloittaa hinnaston mukainen kulu.

Tuotemyynti

Safe to Play Oy myy vain yritysasiakkaille. Tilauksen voi perua vuorokausi tilauksen tekemisen jälkeen. Toimitettuja tuotteita ei voi palauttaa.

Koulutuksen peruutusehto

Sitovan ilmoittautumisen saa perua kuluitta 7 päivää ilmoittautumisen jälkeen. Tämän jälkeen peruutusoikeutta ei ole, mutta osallistumisoikeuden saa siirtää vapaasti toiselle, myös eri organisaatiossa olevalle henkilölle.

Ylipääsemättömän esteen vuoksi osallistumisoikeuden saa siirtää seuraavaan koulutukseen. Koulutus kuitenkin laskutetaan normaalisti sekä lisäksi 50€ per peruuntunut päivä tila- ja tarjoilukulujen kattamiseksi.

Koulutuksen turvallisuus

Koulutukset järjestetään soveltuvissa ja turvallisiksi arvioiduissa tiloissa.

Asiakas, joka käytöksellään häiritsee kurssin etenemistä, saa suullisen pyynnön toimia asiallisesti. Häiriköinnin jatkuessa hän saa varoituksen kahdenkeskisessä keskustelussa. Häiritsevän käytöksen jatkuessa oppilasta pyydetään poistumaan ja tarvittaessa hänet poistetaan turvallisuudesta vastaavien toimesta. Kurssilta poistettu henkilö saa vuoden kestävän kiellon osallistua Safe to Play koulutuksiin ja hänen kurssimaksunsa kaikkineen sekä muut poistosta aiheutuneet kulut, mukaan lukien häiriön vuoksi muille mahdollisesti maksettavat korvaukset tai hyvitys heidän poistumisestaan kesken kurssin, veloitetaan täysimääräisenä.

Riitatapaukset

Riitatapaukset ratkotaan kurssin järjestäjän kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.