s2p-safe-to-play-ver3

Tietosuoja ja evästeet

Koska haluamme olla vastuullisia toiminnassamme, haluamme myös huolehtia, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttä kunnioittaen. Tällä tietosuojailmoituksella pyrimme kertomaan henkilötietojen käsittelystä Safe to Play Oy:ssä ja S2P sertifioinnissa.

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja hyvin erilaisia tarkoituksia varten. Olemme tässä kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

  • Uutiskirjeen lähetyslista.
  • Koulutuksiin ilmoittautuneiden listat.
  • Rekisteri S2P sertifioiduista.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Käsitelläänkö tietoja kolmansissa maissa?

Ei.

Miten suojaamme tietojasi?

Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Lisäksi rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat suuresti eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

Oikeutesi rekisteröitynä

Oikeus saada pääsy tietoihisi:

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta pois lukien tilanteet, joissa joudumme yhdistelemään tietoja.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai rajoittamista:

Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevan virheellisen tiedon, sekä poistamaan tiedon. Lisäksi voit myös pyytää rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Suoramarkkinointi:

Voit kieltää suoramarkkinointia koskevat yhteydenotot.

Oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen:

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustusoikeus:

Voi erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä muun muassa uutiskirjeen vastaanottamiseen. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tässä yhteydessä olemalla meihin yhteydessä sales@s2p.fi.

Oikeus valitukseen valvontaviranomaiselle:

Jos koet, että vastuullisuudesta huolimatta emme ole noudattaneet tietosuojasääntelyä, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeitä koskevat tiedustelut: Anton Levin, anton (at) s2p.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Safe to Play koulutukseen (jäljempänä koulutus) ilmoittautuminen tapahtuu internetlomakkeella, puhelulla, sähköpostilla tai millä tahansa muulla myöhemmin todennettavissa olevalla tavalla. Koulutukseen tulevan (jäljempänä asiakas) ilmoittamaan sähköpostiin lähetetään osallistumisvahvistus.

Laskutus

Laskutustiedot annetaan tilauksen yhteydessä, joiden mukainen ensimmäinen lasku (kirje, s-posti, sähköinen) sisältyy hintaan. Myöhemmin lähetettävistä laskuista voidaan veloittaa hinnaston mukainen kulu.

Tuotemyynti

Safe to Play Oy myy vain yritysasiakkaille. Tilauksen voi perua vuorokausi tilauksen tekemisen jälkeen. Toimitettuja tuotteita ei voi palauttaa.

Koulutuksen peruutusehto

Sitovan ilmoittautumisen saa perua kuluitta 7 päivää ilmoittautumisen jälkeen. Tämän jälkeen peruutusoikeutta ei ole, mutta osallistumisoikeuden saa siirtää vapaasti toiselle, myös eri organisaatiossa olevalle henkilölle.

Ylipääsemättömän esteen vuoksi osallistumisoikeuden saa siirtää seuraavaan koulutukseen. Koulutus kuitenkin laskutetaan normaalisti sekä lisäksi 50€ per peruuntunut päivä tila- ja tarjoilukulujen kattamiseksi.

Koulutuksen turvallisuus

Koulutukset järjestetään soveltuvissa ja turvallisiksi arvioiduissa tiloissa.

Asiakas, joka käytöksellään häiritsee kurssin etenemistä, saa suullisen pyynnön toimia asiallisesti. Häiriköinnin jatkuessa hän saa varoituksen kahdenkeskisessä keskustelussa. Häiritsevän käytöksen jatkuessa oppilasta pyydetään poistumaan ja tarvittaessa hänet poistetaan turvallisuudesta vastaavien toimesta. Kurssilta poistettu henkilö saa vuoden kestävän kiellon osallistua Safe to Play koulutuksiin ja hänen kurssimaksunsa kaikkineen sekä muut poistosta aiheutuneet kulut, mukaan lukien häiriön vuoksi muille mahdollisesti maksettavat korvaukset tai hyvitys heidän poistumisestaan kesken kurssin, veloitetaan täysimääräisenä.

Riitatapaukset

Riitatapaukset ratkotaan kurssin järjestäjän kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.